Διακόσμηση εσωτερικού χώρου

Διακόσμηση εσωτερικού χώρου / Interior Design

Τόσο σημαντικό, το κάθε έργο είναι ένα εγχείρημα προς τη μεγιστοποίηση του χώρου, της απόδοσης και της αξίας μέσα από υψηλού επιπέδου δημιουργικότητα, απροκατάληπτων και εξειδικευμένων διαδιακασίων εργασίας.

Αρχίζοντας με μια προσεκτική ανάλυση του έργου, και το briefing, το γραφείο μας αναπτύσσει μαζί με τον πελάτη ένα συνολικό πλαίσιο εργασίας των εμποδίων, του τελικού σκοπού και των δυνατοτήτων.

Υλικές και άλλες παράμετροι, όπως υλικά, φωτισμός, δομές, προϋπολογισμός, χρήσεις, ατμόσφαιρα, καιρικές συνθήκες κτλ, όλα επεξεργάζονται ισότιμα και λαμβάνονται υπ’ όψιν στο τελικό αποτέλεσμα.

Click here to learn more

  • Αποτύπωση του χώρου, μελέτη και πλήρης σχεδιαστική και διακοσμητική πρόταση για τους χώρους σας με τη βοήθεια σχεδίων, τα οποία εκτείνονται από απλά σχηματικά σκαριφήματα μέχρι φωτορεαλιστικά σχέδια υψηλής ακρίβειας.
  • Μερική ή πλήρης επίβλεψη του έργου μέχρι τελικής παράδοσης. Κατάρτιση κοστολογίων εξόδων, έρευνα αγοράς για υλικά, έπιπλα, συσκευές και εξοπλισμούς. Συνεργασία με συνεργεία/τεχνίτες που υποδεικνύει ο πελάτης, ή χρήση των δικών μας συνεργείων.
  • Μελέτες φωτισμού και σχεδίαση επίπλων κατά παραγγελία. Σχεδίαση – υλοποίηση κατασκευών μικρής κλίμακας, π.χ. εκθεσιακά περίπτερα, κατασκευές για εταιρικά events.