Αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονική

Στη Skyline Design, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εκφραστικό των προσωπικών σας προτιμήσεων και μεταβαλλόμενων αναγκών, ένα περιβάλλον που να αντανακλά την μοναδικότητα της προσωπικότητας και του image σας.

Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών σχεδιασμού που προσφέρουμε, εξασφαλίζει συνολική συνέχεια μέσα από την κατοικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο.

Η προσέγγιση του αντικειμένου

Η προσέγγιση κάθε θέματος γίνεται με:

 1. εκτίμηση προς τον πελάτη – εργοδότη και διάθεση στενής  συνεργασίας μαζί του.
 2. λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων
 3. διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου και των ειδικών απαιτήσεων της χρήσης
 4. ισόρροπη ανταπόκριση στις λειτουργικές, οικονομικές και χρονικές παραμέτρους
 5. σεβασμό στο τοπίο και ευαισθητοποίηση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 6. γόνιμη ενσωμάτωση των σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών
 7. εφαρμογή των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού
 8. επιμονή στην ποιότητα της κατασκευής ως μακροπρόθεσμο παράγοντα οικονομίας

Κάθε έργο αντιμετωπίζεται:

 1. ως μοναδικό και πρωτότυπο
 2. από το γενικό στο μερικό, από την προσεκτικά ζυγισμένη ογκοπλαστική δομή μέχρι την επίμονα μελετημένη τελευταία οικοδομική λεπτομέρεια
 3. χωρίς εμμονή σε συγκεκριμένο προσωπικό αρχιτεκτονικό ιδίωμα, αλλά με αναζήτηση της κατά περίπτωση κατάλληλης μορφής και μεθόδου κατασκευής
 4. με επιμονή στην επίλυση των κατασκευαστικών λεπτομερειών, ως στοιχείο ελέγχου της τελικής του ποιότητας.
 5. Με έρευνα, έλεγχο ποιότητας και προσεκτική επιλογή των  υλικών κατασκευής.

Με την εσωτερική συνέπεια των μερών, την λειτουργικότητα, τη μορφή και την τεχνική αρτιότητα του αρχιτεκτονήματος που σχεδιάζουμε, αναζητούμε και προσπαθούμε να επιτύχουμε την συνολική εκείνη αρμονία, από την οποία θα αναδυθεί το υπερβατικό στοιχείο της Αρχιτεκτονικής, ως Τέχνης.